top of page

Statement

Werkwijze.
Arbeid als rechtvaardiging voor het werk en het kunstenaarschap.
De van het constructivisme geleende uitspraak sluit hierop aan.
“Eerbied voor de logica van het materiaal.”

Op het moment dat het idee het hoofd verlaat en wordt omgezet in materiaal krijg je automatisch te maken met realiteit. Het gekozen materiaal heeft zijn beperkingen en daar komen mogelijkheden uit voort.  
Een beperking van mogelijkheden levert logischerwijs ook slechts een aantal oplossingen.
Dit brengt mij als kunstenaar in de gelegenheid een keuze te maken.
Op die manier kan een werk groeien op intuïtie en de mogelijkheden die voor mij binnen handbereik liggen. Het feit dat werken op intiuïtie mogelijk is en er keuzemogelijkheden ontstaan heft alle beperkingen ook weer op.
Immers, elke keuze kan een 180 graden draai betekenen voor het werk.

Werken op deze manier betekent dat ik zowel als kunstenaar en als arbeider keuzes moet maken en compromissen sluit met het materiaal, wetende wat er moet gebeuren om gestalte te geven aan het oorspronkelijke idee.

bottom of page